In Memory of

Jan

Mika

Obituary for Jan Mika

JAN MIKA

Jan was a loving father, grandfather, and friend. He left us suddenly Sunday the 15th of January 2023 aged 60 in Calgary.

He was adventurous and loved being outdoors. His favourite activities included swimming, hiking, tennis, badminton, volleyball, biking, kitesurfing, and diving. He tracked his activities meticulously on his Smart watch and liked to share his stats. He loved to cook and was always looking to experiment and try new things in the kitchen. His specialty was homemade pizza made from scratch and fresh homemade bread. He was also well travelled and visited many countries in Europe, the United States, Thailand, Philippines, Bali, the United Arab Emirates, Oman, Australia, and Japan.

Jan earned a Masters Degree of Science in Civil and Structural Engineering at the Slovak University of Technology in Bratislava in 1986. He had a combined 31 years of experience in the oil and gas industry involving steel structures, civil works, and foundations. His most recent work experience involved off-shore drilling platforms and shipbuilding. Over the years his career took him from Slovakia to the Czech Republic, Germany, from Calgary to Halifax and St. John’s.

Jan was a supportive father and loving grandfather. He was a friend to all that knew him. He is remembered for his warm personality, many good memories, genuine kindness, and sense of humour, that keeps us laughing even now. He was keen to learn new skills like learning to sail and getting his motorcycle licence. He had an impressive sense of direction and organization. Jan had a very inquisitive mind , and life long passion for photography. He liked to keep others entertained with his jokes, stories, and singing along with his guitar.

Jan leaves behind three daughters Zuzana, Diana and Maria; his son-in-law Sid; and three beautiful granddaughters Soraya, Amani and Yasmin. He is also survived by his former wife Katarina whom he met in his first year of high school. They shared the same classroom and all their subjects during their four years of study. He also leaves behind his older sister Jarmila, nephew Martin, and niece Jana and their families.

He will be missed and always in our hearts.

To view and share photos, condolences and memories of Jan, please visit www.choicememorial.com.Ing. JÁN MIKA

Ján bol milujúci otec, starý otec a priateľ. Opustil nás náhle v nedeľu 15. januára 2023 vo veku 60 rokov v Calgary, Kanada.
Mal rád dobrodružstvá a miloval pobyt v prírode. Medzi jeho obľúbené aktivity patrilo plávanie, turistika, tenis, bedminton, volejbal, cyklistika, kitesurfing a potápanie po celom svete. Svoje aktivity starostlivo sledoval na svojich inteligentných hodinkách a rád sa delil o svoje štatistiky. Rád varil a vždy chcel experimentovať a skúšať nové veci v kuchyni. Jeho špecialitou bola domáca pizza pripravená od základu a tiež čerstvý domáci chlieb. Bol tiež veľmi zcestovalý a navštívil mnoho krajín v Európe, Spojených štátoch, Thajsku, Filipínach, Bali, v Spojených Arabských Emirátoch, Ománe, Austrálii a Japonsku.

Ján získal v roku 1986 vysokoškolský titul v odbore pozemné a inžinierske stavby na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Mal celkovo 31 rokov skúseností v ropnom a plynárenskom priemysle, ktoré zahŕňali oceľové konštrukcie, stavebné práce a základy. Jeho posledné pracovné skúsenosti sa týkali vrtných plošín na mori a stavby lodí. Jeho kariéra ho v priebehu rokov zaviedla zo Slovenska do Českej republiky, Nemecka, a z Calgary do Halifaxu a St. John’s.

Ján bol starostlivým otcom a milujúcim starým otcom. Bol priateľom všetkých, ktorí ho poznali. Spomíname na jeho srdečnú osobnosť, úprimnú láskavosť a zmysel pre humor, ktorý nás rozosmieva aj teraz. Rád sa učil nové veci ako napríklad plachtenie na jazerách a taktiež si urobil vodičský preukaz na motorku. Mal obdivuhodný zmysel pre orientáciu a organizáciu. Ján mal veľmi zvedavú myseľ a celoživotnú vášeň pre fotografovanie. Rád zabával ostatných svojimi vtipmi, príbehmi a spevom s gitarou.

Ján po sebe zanechal tri dcéry Zuzku, Dianku a Máriu a jeho zaťa Sida. Pre svoje krásne vnučky Sorayu, Amani a Yasminku bol stále Dedko Janko. Zostala po ňom aj jeho bývalá manželka Katka, s ktorou sa zoznámil v prvom ročníku Gymnázia v Poprade. Počas štyroch rokov štúdia spolu zdieľali jednu triedu a spolu precestovali západnú Europu počas komunizmu. Zanechal aj svoju staršiu sestru Jarku, synovca Martina a neter Janku s rodinami.

Bude nám chýbať a navždy zostane v našich srdciach.